0
0 دیدگاه های داده شده

سلام علیکم
اگر وجه شبه آیه ۵۰ را ترس بگیریم به آیه ۵۳ چگونه باید جواب بدهیم که میگوید آنها ترس ندارند

منتشر شده در