صوت های آموزشی

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. فروشگاه
  4. chevron_left
  5. صوت های آموزشی
صوت دوره های استاد علی صبوحی

    صوت سطح ۱
(انشقاق تا ناس)
       دانلود

    صوت سطح ۲
(مزمل تا مطففین)
      دانلود

 صوت سطح ۳
(طلاق تا جن)
    دانلود

صوت سطح ۴
(مجادله تا تغابن)
دانلود

صوت سطح ۵
(نجم تا حدید)
دانلود

صوت سطح ۶
(محمد(ص) تا طور)
دانلود

صوت دوره های استاد حسین صبوحی
صوت دوره های استاد محمد علیان نظری
فهرست