معرفی محصولات موسسه

 موسسه تدبر در راستای توسعه و ترویج فرهنگ تدبر پس از سالها تحقیق و پژوهش انواع محتواهای تخصصی و عمومی را در اختیار مربیان و عموم علاقمندان جامعه قرآنی قرار داده است:
*مجموعه ۶ جلدی کتابهای تخصصی تدبر: این مجموعه  سعی دارد تدبر و دستیابی به فهم منسجم سوره های حزب مفصل را آموزش دهد.
*کتاب تدبر در قرآن کریم جلد ۶ (فراگیر و عمومی): این کتاب متن ساده سازی شده برگرفته از کتاب تخصصی تدبر در سوره هامی باشدو بدون استدالال های فنی و پیجیده ، فهم تدبری را برای عموم فراهم می سازد.
*کتاب آشنایی با دانش تدبر: نگارنده ، این کتاب را عصاره دقّتی عمیق و جامع نگرانه به حوزه مسائل نظری «دانش تدبر» می داند و با گشودن پنجره ای، فهم این دانش را برای عموم میسر ساخته است.
*کتاب تدبردرزیارت عاشورا و دعای عهد: در اجابت به دعوت قرآن و اهل بیت به قرائت متدبرانه، و لبیک به ندای ولی امر مسلمین مبنی بر دعوت جوانان به تدبر در قران و کتب ادعیه به رشته تحریر درآمده است و فهم منسجمی از عظیم ترین و مشهورترین دعاهای مأثور را ارائه می دهد.
*کتاب تدبر در زیارت جامعه کبیره: کتاب تدبر در زیارت جامعه کبیره از سری نگاشته هایی است که در کنار ارائه ترجمه ای دقیق و روان به ساختار و درک مضمون زیارت پرداخته است.
*کتاب نگاهی به نهضت حسینی در پرتو تدبر در قرآن کریم : قرآن کتاب هدایت است و امام حسین علیه السلام روشن کننده فضای هدایت؛ این کتاب برآن است در پرتو تدبر در قرآن کریم (شاهراه دستیابی به هدایت) تجلی قرآن را در حرکت اباعبدالله حسین(ع) و یارانش، نشان دهد.
*کتاب تدبرسوره نور: این کتاب بر آن است تا با تدبر و فهم منسجم این سوره، سطح نورانیت جامعه اسلامی را تا رسیدن به چشم انداز بلند برپایی حکومت جهانی بقیه الله الاعظم، ارتقاء دهد.
*کتاب تدبر در زیارت جامعه کبیره: این کتاب بر آن است تا با تدبر و فهم منسجم این سوره، سطح نورانیت جامعه اسلامی را تا رسیدن به چشم انداز بلند برپایی حکومت جهانی بقیه الله الاعظم، ارتقاء دهد.

تدبر در قرآن جلد ۶ ( فراگیر و عمومی )

کتاب

مجموعه ۶ جلدی تدبر در قرآن کریم (استنباطی و استدلالی)

کتاب

تدبر در زیارت عاشورا و دعای عهد

کتاب

تدبر در زیارت جامعه کبیره

کتاب

آشنایی با دانش تدبر در قرآن

کتاب

نگاهی به نهضت حسینی در پرتو تدبر در قرآن کریم

کتاب
فهرست