کلاسها و دوره های در حال برگزاری

ردیف نام دوره نام استاد استان مکان برگزاری روزهای برگزاری ساعات برگزاری
۱ تربیت مربی علی صبوحی تهران بلوار قیام پنجشنبه ۱۰ تا ۱۲
۲ معرفتی جامع سطح ۱ حسین صبوحی تهران مرکز تخصصی قاسم بن الحسن(ع) دوشنبه  ۱۱ تا ۱۳
۳ منتخب دوره اول حسین صبوحی اصفهان   پنجشنبه (یک هفته درمیان)  
۴ مهارتی ترم ۱ حسین صبوحی تهران مدرسه مشکات برادران دوشنبه ۸ تا ۱۱
۵ معرفتی جامع سطح ۱ حسین صبوحی تهران مدرسه مشکات خواهران دوشنبه ۲ تا ۱۶:۳۰
۶ معرفتی جامع سطح ۱ عباس صبوحی تهران ساختمان میدان فردوسی دوشنبه ۸ تا ۱۲
۷ مهارتی ترم ۱ عباس صبوحی قم موسسه تدبر پنجشنبه ۸ تا ۱۲
۸ معرفتی جامع سطح ۳ محمد پور تهران موسسه زنان ایثار و تلاش شنبه  ۱۳تا ۱۶:۳۰
۹ معرفتی جامع سطح ۱ محمد پور تهران   یکشنبه ۱ تا ۱۶:۳۰
۱۰ معرفتی جامع سطح ۲ محمد پور همدان   شنبه ۸ تا ۱۲
۱۱ معرفتی جامع سطح ۴ محمدپور تهران مولوی شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰
۱۲ معرفتی جامع سطح ۲ محمد پور همدان   پنجشنبه ۸ تا ۱۲
۱۳ معرفتی جامع سطح ۱ دارابی ساوه مسجد دارالتحفیظ شنبه ۱۵ تا ۱۷
۱۴ معرفتی جامع سطح ۱ دارابی قم موسسه تدبر دوشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰
۱۵ معرفتی جامع سطح ۱ امیری بوشهر   دوره ای  
۱۶ معرفتی جامع سطح ۱ شکوهی اصفهان   پنجشنبه ۸ تا۱۲
۱۷ معرفتی جامع سطح ۳ شکوهی اصفهان   پنجشنبه  
۱۸ معرفتی جامع سطح ۲ شکوهی رفسنجان   دوره ای  
۱۹ معرفتی جامع سطح ۱ صفرزاده زنجان(طارم)   دوره ای  
۲۰ معرفتی منتخب ترم ۱ اکبری اصفهان      
۲۱ معرفتی جامع سطح ۲ اکبری رزن همدان   پنجشنبه ۸ تا ۱۲
۲۲ معرفتی منتخب بگی قم منزل دوشنبه ۱۹ تا ۲۱
۲۳ معرفتی سطح ۳ سید صدری کرج موسسه نورالنبی(ص)    
۲۴ معرفتی سطح ۲ سید صدری تهران حوزه علمیه زهرای اطهر(س) یکشنبه ۱۰ تا ۱۲
۲۵ معرفتی سطح ۱ سید صدری تهران حوزه علمیه زهرای اطهر(س) شنبه ۱۰ تا ۱۲
۲۶ معرفتی سطح ۱ سید صدری تهران منزل(نیاوران – خانوادگی) پنجشنبه بعد از نماز مغرب
۲۷ معرفتی سطح ۱ سید صدری تهران منزل(معلمان و فرهنگیان) چهارشنبه ۹ تا ۱۱
۲۸ معرفتی سطح ۱ سید صدری تهران بسیج دانشگاه تهران پنجشنبه ۱۰٫۵۰تا ۱۲
۲۹ آموزشی فرهنگی سید صدری تهران بیمارستان شهید چمران شنبه ۷ تا ۸
۳۰ معرفتی سطح۱ خانم سجادی قم موسسه عشاق الزهرا (سلام الله علیها) شنبه ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
۳۱ فرهنگی تبلیغی خانم سجادی جعفریه حوزه علمیه حضرت معصومه سلام الله علیها یک شنبه ۸:۰۰ تا ۸:۳۰
۳۲ معرفتی سطح ۲ خانم سجادی جعفریه حوزه علمیه حضرت معصومه سلام الله علیها یک شنبه ۸:۳۰ تا ۹:۴۵
۳۳ سوره مبارکه نور خانم سجادی جعفریه حوزه علمیه حضرت معصومه سلام الله علیها یک شنبه ۹:۴۵ تا ۱۰:۴۵
۳۴ سوره مبارکه بقره خانم سجادی جعفریه حوزه علمیه حضرت معصومه سلام الله علیها یک شنبه ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۰۰
۳۵ تخصصی سطح ۳ خانم سجادی قم موسسه تدبر در کلام وحی دوشنبه ۸:۲۰ تا ۱۱:۴۵
۳۶ تخصصی سطح ۱ خانم سجادی قم موسسه تدبر در کلام وحی سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۳۰
۳۷ کارورزی خانم سجادی قم موسسه تدبر در کلام وحی چهارشنبه ۸:۲۰ تا ۱۱:۰۰
۳۸ منتخب خانم سجادی قم موسسه تدبر در کلام وحی چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۳۰
۳۹ معرفتی سطح ۱ خانم غفاری قم مجتمع امام هادی علیه السلام یک شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۰۰
۴۰ معرفتی سطح ۳ خانم غفاری قم مسجد امام حسن عسگری چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
۴۱ تخصصی سطح ۱ خانم غفاری قم پایگاه امام حسن عسگری سه شنبه ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰
۴۲ معرفتی سطح ۱ خانم دارابی قم موسسه تدبردر کلام وحی سه شنبه ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰
۴۳ معرفتی سطح ۱ خانم دارابی قم مدرسه هدی شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
۴۴ معرفتی سطح ۳ خانم دارابی قم شعبه زنبیل آباد یک شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
keyboard_arrow_up