استاد علی صبوحی طسوجی متولد سال ۱۳۵۹ در شهر قم هستند.

استاد علی صبوحی طسوجی

سطح یک تدبر در قرآن کریم - شهرک شهید محلاتی تهران

دورۀ سطح یک تدبر در قرآن کریم در سال ۱۳۹۷ در شهرک شهید محلاتی برگزار شد.keyboard_arrow_up