پرداخت شما  ناموفق بوده است.

چنانچه پول از حساب شما کسر شده باشد تا ۷۲ ساعت به حسابتان بر می گردد.

در صورتی که بعد از ۷۲ ساعت پول به حسابتان بر نگشت از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.

keyboard_arrow_up